2020 Noter Ücret Tarifeleri Ne Kadar

6 Mart itibarı ile resmi gazetede duyurusu yapılan 2020 noter ücret tarifeleri ne kadar oldu. Asgari noter ücreti ile başlayacak olursak;  Noterler yaptıkları işlerin ücretlerinin %30’u kadar noter ücreti alırlar. Bu ücret en az 6,05 türk lirası olmalıdır.  Kısacası 50 kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.  Asgari noter ücreti geçen yıla göre 1,56 türk lirası artış göstermiştir.

birevim peşinatsız ev

Vasiyetname veya Dosya Düzenleme

Vasiyetname ve dosya düzenleme, 273,59 türk lirası ücret alınır.  İşlemlerden vazgeçme veya fesh etm, iptal yada değişiklik taleplerinde hangi istek tutarı yüksek ise o ücret üzerinden noter hizmet bedeli alınır.  Örneğin dosya düzenleme ücreti bir önceki yıla göre 50,39 türk lirası artmıştır.

Noter Sayfa Yazı

Noterler yazdıkları kağıtların bir nüshasını kendi bünyelerinde tuttukları gibi iş sahibine verilen asıl e örnek sayfalar üzerinden de (her sayfa için) 8,29 türk lirası ücret talep ederler.  Yalnızca Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Bir önceki yıla göre sayfa yazı ücreti ne kadar yükseldi;1.52 türk lirası

Bir Dilden Diğer Dile Çevirme

Bir lisandan farklı bir lisana çevrilen yada çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından yarısı kadar ücret alınır. Her sayfadan 68,63 türk lirası çevirme ücreti alınır.

Bir dilden başka bir dile çevirtilen her sayfaya ait ücretler geçen yıla oranla ne kadar artış gösterdi? 12.64 türk lirası artış göstermiştir.

Asıllar Hariç Karşılaştırma Ücreti

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden 8,29 türk lirası alınır.  Ayrıca dışarıda yazılıp onaylama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından sayfa başına aynı ücret tahsil edilir.

Karşılaştırma ücretleri de yine bir önceki yıla göre ne kadar artış gösterdi? 1.52 türk lirası artış göstermiştir.

İşlem Başına Tescil

Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan2,59 türk lirası tescil ücreti alınıyor.  Elbette işlem başına bu ücret alınıyor.

Tescil uygulaması gereken durumlardaki işlemler için fiyat bir önceki seneye göre ne kadar arttı? 0.47 kuruş

Emanet Eşyaların Muhafazası Ücreti

Emanetler için ise 19,15 türk lirası ücret alınır.  Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret düzenlemesi şu şekildedir.

Belirtilen süre için peşin olarak alınır ve saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak tahsil edilir.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devretmekle yükümlüdür.

Emanetlerin saklanması ücret tarifesi de önceki seneye göre ne kadardır? 3.52 türk lirasıdır.

Harç, Damga Vergisi ve Resimden Muaf İşlemlerle Kamulaştırma Tebliğleri

Harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın %10’u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 6,95 türk lirası  ücret alırlar.

Harç ve damga vergisi gibi işlemlerde 2019 yılına göre ne kadar artış olmuştur? 1.28 türk lirası artış yaşanmıştır.

Defter Açılış Onaylama 2020 Noter Ücretleri

Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (100 sayfa dahil) 2,59 türk lirası, yüz sayfadan fazla yada  her yüz sayfadan da 97 krş onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı ile ilgili; elli sayfaya kadar olursa ücret alınmıyor. . Elli ve daha fazla olursa 97 kuruş  ücret alınır.Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 97 kuruş ücret alınır.

Defter ücretleri 2020 yılında ne kadar artış söz konusudur? 47 kuruş artış göstererek 2,59 türk lirası olmuştur.

Bildirim Yazı Başı Ücret

Noterler  yazacakları her yazı için 2,59 türk lirası bildirim yazı ücreti alırlar. 2019’da 2,12 TL olan her yazı başı ücret 2020’de  ne kadar oldu? 2,59 TL olarak 47 kuruş artış gösterdi.

Noter Dışındaki İşlemlerin Yol Ödeneği Ücretleri

Evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 32,85 türk lirası yol ödeneği alırlar.

Noterlerin ofis dışında yaptıkları her işlem için alınan ücret bir önceki yıla göre ne kadar arttı? 6.05 türk lirası

Aracılık Ücretleri 2020

Aralık ücretleri ise maddelere göre  1,85 türk lirasından 3,70 türk lirasına değişkenlik gösterebilmektedir.

 

birevim
Paylaş

6 Comments

  1. Pınar Acar Reply

    Noter ücretleri bence makul ya, yıl 2020 bir araç satımında da ruhsat için 250 tl verebilelim bence 🙂

  2. Uğur Yalçın Reply

    Noter ücretli bence çok makul, bir çok şeyin arttığı dönemde bunların sabit olması şaşırtıcı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code

six + 5 =