Aciz Vesikası Nedir?

Öncelikle aciz kelimesinin anlamı ile başlarsak konunun daha pekişeceğine inanıyorum. Aciz kelimesi güçsüzlük olarak tanımlanıyor. Bir cümle ile örneklendirmemiz gerekirse “Onun aczini görünce, yakasını bıraktılar” cümlesini baz alabiliriz.

birevim peşinatsız ev

Peki hukuk ve vergi bazında aciz vesikası ne anlama gelir? Maddi olarak borçlarını karşılayamayan kişilere verilen bir belgedir.  Bu belge o kişinin maddi anlamda aciz ya da güçsüz olduğunu belgeler.

Borçlu kanuni yönden takip edilen alacağı konusunda ödeme konusunda aciz kalmıştır. Ödemeyi karşılayacak mal varlığı olmadığı gibi karşılayacak nakdi de olmadığı anlamına gelir.

Aciz Vesikasını Hangi Kurum Verir?

İcra dairesi tarafından verilen bir belgedir. Bu belge icra takipleri sonucu alacaklının alacağını ödeyemediği kısmı için verilir.  Aciz vesikasında neler yer alır?

  • Alacaklının ödenmeyen alacağı,
  • Faizi,
  • Takip giderleri,

Kısaca tekrar etmek gerekirse aciz vesikasını düzenleme yetkisi icra takibini yapan icra dairesine aittir.

Aciz vesikasının çeşitleri nelerdir?

Genel olarak ikiye ayrılır. Geçici Aciz vesikası ve kesin aciz vesikası olarak değerlendirebiliriz.  Gelin şimdi bu iki çeşit vesika hakkında aralarındaki farklara bir göz atalım.

Geçici Aciz Vesikası

Geçici aciz vesikası borçlu kişinin kabil mallara sahip olduğu ancak bulunan malların değerlerinin takip konusunda alacağı karşılamayacağı anlaşılırsa belirleyen faktörleri anlayana kadar haciz tutanağı geçici aciz vesikası niteliğindedir.

Bu belge haciz sırasında verildiği için kesin bir nitelikte değildir ve borçlunun borcu karşılama durumu ancak satış sonrası belli olacaktır.

Peki bu belgeyi edinmenin sonucu nedir? Aslında tek sonucu iptal davası açılabilmesine olanak sağlamasıdır diyebiliriz.

Kesin Aciz Vesikası

Şimdi gelelim kesin aciz vesikasına bu vesika iki şekilde olur.

Haczedilen mallar satılır ve sonrasında elde edilen gelir ise alacaklılara dağıtılır. Ve bundan sonra alacağını tamamen alamayan kişiye yani alacaklıya kesin aciz vesikası düzenlenir.

İkinci olarak ise haciz sonrası borçlunun haczi kabil hiçbir malı bulunmazsa bu durumu tespit eden haciz tutanağıda  kesin aciz vesikası olarak değerlendirilir. . Ve bu 143. Maddeye göre kesin haciz vesikası yönündedir. Bu durumlarda şu detay göz önünde bulundurulmalıdır. Alacaklıya ayrıca aciz vesikası düzenlenerek verilmez.

Sonuç

Geçici ve Kesin vesika hakkında yukarıda bilgilendirme yaptık ancak belge hazırlanırken somut olay ayrıntıları ile değerlendirilmelidir.  Bu sebeple de tüm sürecin avukat takibinde olması önemlidir.

Yazımızda belirttiğimiz şekilde aciz vesikasına sahip olunması maddi ve hukuki bakımından birçok sonuçlar doğurur.

 

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code

sixteen + twenty =