KOBİ’ler İçin Kredi Garanti Fonu

KOBİ’ler hayatta kalabilmek ve ticaretlerini sürdürebilmek için bazen nakit ihtiyacına sahip olmaktadır. Bunu sağlamak için farklı yöntemleri tercih ettikleri olmaktadır. Yapılan özel değişikle birlikte KGF sayesinde bu tür işlemlere hibe ve kredi imkanı sunulmaktadır.

birevim peşinatsız ev

Türk Ticaret Kanunu tarafından özel olarak hazırlanan bu fon sayesinde kimlerin yararlanabileceği, hangi şartlar ile alınabileceği gibi birçok detay açıkça belirtilmektedir. Bu fon tasarından sunulan kredinin belirli bir fona ihtiyacı vardır. Ancak o zaman belirli bir seviyede almak ve kullanabilmek mümkündür. Tabi bu fonu kullanmadan önce tam olarak ne olduğunu öğrenmek gerekiyor.

Kredi Garanti Fonu Nedir?

KGF yani Kredi Garanti Fonu özel bir kanunla kurulmuştur. Türk Ticaret Kanunu içerisinde yer alan bu kurum bir anonim şirkettir. Bu fonun amacı kredi almakta zorlanan, teminat gösteremeyen KOBİ’ler için kredi sağlaması ile bilinmektedir. Sağlanan finansman desteği sayesinde bu işletmeler büyümeye ve hayatta kalmayı başarmaktadır.

Ülkemiz ekonomisi açısından büyük bir öneme sahip olan KOBİ’leri desteklemek için sunulan bir yardımdır. Bu fonu kullanarak bankadan isteyeceğiniz krediye gösterecek bir teminatınız olacaktır. Bazı işletmeler teminat gösteremediği için ödeme ihtimali çok kolay olan kredileri almakta zorlanabiliyor. Bu durumun ortadan kalkması için KGF kullanmak günümüzde mümkündür.

Kredi Garanti Fonundan Kimler Yararlanabilir?

Kredi garanti fonunun kimlerin yararlanacağı açıkça belirtilmektedir. Bankaya kredi başvurusunda bulunan ve bu krediyi almak için bankaya teminat göstermesi gereken işletmeler vardır. Ancak bazı işletmeler teminat gösteremediği için bu krediyi kullanmakta güçlük çekiyor. Yani kısaca size devlet tarafından kefil olunduğu anlamı taşıyan bir uygulamadır.

Bu fonu sadece KOBİ’ler değil bununla birlikte serbest meslek grupları, çiftçiler, kooperatifler, esnaf ve sanatkarlar da yararlanabilmektedir. Bu hizmeti alanlar başvuru ücreti olarak 250 TL verecektir. Ayrıca kefalet tutarı yıllık olarak %0,5 olarak uygulanmaktadır. KOBİ kredi başvurusunu yapar, banka bunu değerlendirir, banka krediyi inceledikten sonra onaylar. Daha sonra banka tarafından durun KGF’ye iletilir. KGF kapsamında bulunan uyguluk kriterine göre kontrol yapılıyor. Onay verildikten sonra başvuran işletme krediyi kullanabilmektedir.

KGF Hangi Kredilere Kefaret Verir?

KGF kullanmak isteyenlerin bilmesi gereken ilk defa hangi krediler için bu hizmetin değerlendirileceğidir. Bu fon bireysel olarak alınacak krediler hariç işletmelerin ihtiyacı olan her türlü kredi türü için kefalet sağlanmaktadır. Uzun vadeli yatırım, gayri nakdi kredi, nakdi kredi olarak da kullanılabilir.

KGF belirli bir limite kadar kefalet sağlamaktadır. Bunun için kanunda özel olarak belirlenmiş bir kefalet oranı vardır. Alınan krediye göre bu orana göre hesap yapılarak maksimum limit belirlemektedir. 2.5 milyon TL limit maksimum kefalet noktasıdır. Asgari 6 ay ile azami 60 ay arasında değişen krediler için bu fondan yararlanılmasına müsaade edilmektedir.

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code

17 − 1 =