Noterden Veraset İlamı Almak İçin Gerekli Belgeler!

Veraset ilamı miras işlerinde kullanılan belgelerden biri olarak tanımlanabilmektedir. Miras oranları ülkemizde yasalar ile belirlenmektedir. Özel bir vasiyet söz konusu değilse vasiler hukuki oranlar üzerinden paylarına düşen mirasları alabilmektedir. Ölüm neticesinde mirastan kimlerin ne oranda istifade edebileceği ise veraset ilamı alımından sonra belli olmaktadır. Veraset ilam alımları için noterler başvurulabilecek en iyi kurumların başında bulunmaktadır.

birevim-reklam

Veraset İlamı İçin Hangi Belgeler Gerekir?

Bireylerin veraset ilamı almak için belli başlı belgeleri hazırda bulundurmaları gerekmektedir. Belgelerin eksik olması halinde işlemler tamamlanamayacağı için ilamın çıkması da mümkün olmamaktadır. İlamın elde edilmesinde istenen ilk belge ölüm belgesidir. Ayrıca noterlere nüfus kayıt örneğinin de teslim edilmesi gerekmektedir. İstenen belgeler arasında sonra olarak veraset alımları için bir dilekçe bulunmaktadır. Dilekçenin noter huzurunda ya da orada yönlendirme alınarak yazılması da mümkündür. Değişen yasalara göre veraset ilamının çıkması için istenen belgeler bu üç temelden meydana gelmektedir.

Noterden Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ilamı için gerekli belgelerin toplanmasından sonra belge edinimleri oldukça kolay hale gelmektedir. Ancak bu alanda bir harç ödemesi de yapılması gerekmektedir. Noterde ödemenin yapıldığı yıla ait olan rakamlar net bir şekilde öğrenilebilmektedir. Ayrıca kişiler Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak da veraset ilamlarını elde edebilmektedir. Noterden alımlar 2011 yılından sonra yasalar tarafından onaylanmıştır. Bu sayede alımlarda maksimum kolaylık elde edilmesi de sağlanmıştır.

Veraset İlamı Ne Kadar Sürede Çıkar?

Veraset ilamı oldukça kısa süre içerisinde bireyleri bekletmeden çıkarılmaktadır. Belgelerin tam olma şartına bağlı olarak değişen zaman dilimleri noterdeki yoğunluğa göre de değişim gösterebilmektedir. Ancak veraset ilamı çıkarma süresi farklı bir anlam içermektedir. Mirasçılar standart koşullar altında istedikleri her zaman ilamlarını çıkarabilmektedir. Lakin bu durum ölen kişinin miras bıraktığı mallara göre değişim gösterebilmektedir. Çünkü gayrimenkul gibi mallar belli vergilere mahsuplardır. Vergilerin ödenebilmesi için mirasçıların ölümden sonraki ilk üç ay içerisinde ilamlarını almaları gerekmektedir. Aksinin olduğu durumlarda belli para cezalarının doğması gibi sonuçlarla karşılaşılabilmektedir.

birevim-reklam
Paylaş

9 Comments

  1. Yakup Yıldız Reply

    Geçen gün noterden veraset ilamı almak için gittiğimde sıram geldikten sonra 10 dakika içerisinde işlemlerim tamamlanmıştı 🙂

  2. Hakan Yalçın Reply

    Noterden veraset ilamı alırken, tek kişi gitmemiz yeterli mi yoksa mirasçıların tümünün imzası falan gerekiyor mu?

  3. şaban Reply

    veraset ilamı için dilekçe nerede yazılıyor birde Nüfus kayıt örneği çıkarıyorum ben “Aile nüfus kayıt örneğimi yoksa Ben annem babamın olduğu kayıt örneğinimi çıkaracağım çünkü 2 kardeşim daha var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code