Tapu ve Kadastro Nedir, Ne İş Yapar?

Tapu Kadastro, gayrimenkul ve taşınmaz malların tapu sicillerini, her türlü tescil işlemlerini, yenileme işlemlerini, kadastral topografik haritaları düzenleme işleri gibi işlemleri yerine getiren bir bölümdür. Türkiye’de bu işlemlerle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ilgilenmektedir.

birevim peşinatsız ev

Tapu Ne Demektir?

Tapu senedi, Tapu Sicil Müdürlükleri ve Tapu ve Kadastro genel Müdürlükleri tarafından verilen, herhangi bir toprak parçasının kendisinin ya da üzerine inşa edilmiş bir bölümün sahibini, malikini gösteren resmi bir belgedir. Tapu Senedi, Hisseli Tapu, Kat İrtifaklı Tapu ve Müstakil Tapu olmak üzere üçe ayırılır.

 • Hisseli Tapu: Mülke sahip olan tüm ortakların sayısını, ortak oldukları yüzdeleri ve kimlik bilgilerini gösteren tapulardır.
 • Kat İrtifaklı Tapu: Bir konut ya da iş yeri başına düşen arsa miktarını gösteren tapulardır. Konutun ya da iş yerinin metrekare vb. bilgileri bu tapuda yer almaz.
 • Müstakil Tapu: İskanı alınmış olan konut ya da iş yerinin nicelik özelliklerini (metrekare vb.) belirten tapulardır.

Kadastro Ne Demektir?

Kadastro, taşınmaz malların maliklerini ve sınırlarını belirler ve tapu siciline kaydeder. Türkiye sınırları içerisindeki bütün taşınmazların sınırlarını haritalar ve araziler üzerinde belirleme işlemi kadastro ile yapılmaktadır. Hukuki durumların tespit edilmesi ve bütün işlemlerin kesinleştirilmesi sonrası Türk Medeni Kanunu’na göre tapu siciline tescil etmek ve hak sahiplerine tapu belgelerini teslim etme işleri Tapu ve Kadastro başlığı altında yapılmaktadır.

Tapu ve Kadastro Ne İş Yapar?

Tapu ve Kadastro işleri, ülkemizde resmî olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin genel olarak yaptığı işler şunlardır:

 • Türk vatandaşlarının ve Yabancı uyruklu vatandaşların tüm Tapu ve Kadastro işleriyle ilgilenmek
 • Türkiye genelinde ya da bölgesel olarak kadastro işlemleri yapmak
 • Tapu planlarını denetleme ve yenileme
 • Taşınmaz mal varlıklarıyla ilgili akitli ve akitsiz tapu işlemlerini yapma
 • Tapulara ait tapu tescil işlemlerini yapma
 • Sorumluluğu devlette olan tapu kütüğü işlemleri
 • Tapu sicillerinin tutulması
 • Türkiye’nin kadastral topografik haritasını oluşturmak
 • Tapusu bulunmayan arazilere tapu vermek
 • Taşınmazların mülkiyet haklarını kayıt altına almak
birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code

16 − thirteen =